Här får du information om hur vi använder cookies.

Lunarplexus använder cookies i flera syften. De cookies vi använder förbättrar de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster smidigare för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

  • Sessionscookies, dvs. tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare. Vi använder oss av sessionscookies bland annat för att fastställa vilket språk du som användare valt och dessa behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte skulle fungera utan dessa cookies.
  • Varaktiga cookies, dvs. cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut. Hur länge en varaktig cookie lagras beror på den specifika cookiens livstid och på dina inställningar i webbläsaren. Vi använder oss av varaktiga cookies bland annat för att förenkla din inloggning för att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska fylla i dina uppgifter i förväg eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.
  • Förstapartscookies är cookies satta av Lunarplexus på vår egen webbplats. Sessionscookies och varaktiga cookies ovan är exempel på sådana förstapartscookies.